Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση 3 SunCarrier tracker για φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 100kWp σε τοποθεσία κοντά στη Λάρισα.