Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση 6 SunCarrier tracker για δύο διαφορετικά φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 100kWp το καθένα σε τοποθεσία κοντά στην Καρδίτσα. Η συνολική ισχύς ανέρχεται στα 200kWp.