Η OMNIPHOS αναλαμβάνει εξ’ολοκλήρου τον σχεδιασμό, την αδειoδότηση, την κατασκευή και τη συντήρηση αυτόνομων και διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, πάντοτε με τις κατάλληλες διαδικασίες και προϋποθέσεις, οποιοσδήποτε έχει τη δυνατότητα πώλησης στο δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει μέσω φωτοβολταϊκών σταθμών.  Η παραπάνω νομοθετική πρόβλεψη, που αποσκοπεί στην εξοικονόμηση των ρύπων και στην προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο για μία ιδιαίτερα συμφέρουσα επένδυση.

Κάντε κλικ εδώ για λεπτομέρειες για την αδειοδότηση των έργων.

 

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (NetΜetering) επιτρέπει στον αυτοπαραγωγό να χρησιμοποιεί το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ για να “αποθηκεύσει” την πλεονάζουσα παραγόμενη ενέργεια, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους.

Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση. Στον ενεργειακό συμψηφισμό η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη.

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Tα φωτοβολταϊκά συστήματα Net Metering μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες κλπ) σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. Ο ΔΕΔΔΗΕ απαιτεί τα φωτοβολταϊκά συστήματα να εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτούν ή σε όμορο αυτής χώρο.

Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 κιλοβάτ (kWp) ή μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης (σε kVA), εφόσον το τελευταίο μέγεθος υπερβαίνει τα 20 kWp.

Η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του αυτοπαραγωγού έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Συμπερασματικά, το νέο θεσμικό εργαλείο προσφέρει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσοστό των χρημάτων που σήμερα πληρώνει σε λογαριασμούς ρεύματος. Η φιλοσοφία του νέου εργαλείου είναι πως το φωτοβολταϊκό δεν είναι απλώς μια επενδυτική ευκαιρία, αλλά ένα άριστο εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων.