Η OMNIPHOS ολοκλήρωσε την εγκατάσταση  φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος  500 kWp σε βιομηχανικό κτήριο στη Βιομηχανική Περιοχή της Λάρισας.

Συνολικά τοποθετήθηκαν  1960 φωτοβολταϊκές  γεννήτριες  LG 255Wp.

Οι μετατροπείς ισχύος που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι τριφασικοί  SUNNY TRIPOWER 17000TL της εταιρείας SMA.