Να παραταθεί κατά 6 μήνες η διάρκεια ισχύος των υφιστάμενων τιμών αναφοράς για φωτοβολταϊκά έργα ιδιωτών, ισχύος έως 500 KW, και ενεργειακών κοινοτήτων, ισχύος έως 1 ΜW, που δε συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και τίθενται σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία εντός του 2020 διεκδικεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτοβολταϊκών Παραγωγών (ΠΟΣΠΗΕΦ).

Σε επιστολή της προς τον υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, η ΠΟΣΠΗΕΦ τονίζει ότι η παράταση αυτή είναι εύλογη και αναγκαία, λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών που διαμορφωθεί στην ενεργειακή αγορά κατά τους τελευταίους μήνες, ως απόρροια της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης. Οι ιδιαίτερες περιστάσεις που αιτιολογούν την εξάμηνη παράταση είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

    α) η έλλειψη διαθέσιμων υλικών εκ μέρους του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) για την εκτέλεση αναγκαίων έργων σύνδεσης

    β) η έλλειψη φωτοβολταϊκού εξοπλισμού στη διεθνή αγορά και οι σημαντικές καθυστερήσεις, όσον αφορά σε προσυμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης,

    γ) η  παρατηρούμενη χρονοτριβή, όσον αφορά στη διεκπεραίωση νέων και εκκρεμών αιτήσεων αδειοδότησης

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, «είναι βέβαιο ότι η παράταση αυτή θα διαμορφώσει συνθήκες σταθερότητας και ασφάλειας για δεκάδες επενδυτές και θα παραγάγει θετικά αποτελέσματα για την έγκαιρη αποπεράτωση σημαντικών έργων πράσινης ενέργειας».

Εξάλλου, η ΠΟΣΠΗΕΦ επαναφέρει προς συζήτηση και εφαρμογή το πάγιο αίτημά της να καθορίζεται η τιμή αναφοράς (ταρίφα) των νέων, υπό σύνδεση φωτοβολταϊκών σταθμών με βάση τη δήλωση ετοιμότητας που θα υποβάλει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος επενδυτής, αντί να προσδιορίζεται, όπως συμβαίνει σήμερα, κατά τη διαδικασία της ηλέκτρισης.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ θεωρεί ότι η υιοθέτηση του εν λόγω αιτήματος αποτελεί επιτακτική ανάγκη, καθώς πολλοί επενδυτές φωτοβολταϊκών σταθμών, ισχύος 1 MW/p, έχουν μεν δηλώσει ετοιμότητα, αλλά αναμένουν να συνδεθούν με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ επί πολλούς μήνες, με αποτέλεσμα να εξωθούνται σε απώλεια υψηλότερης τιμής αναφοράς, χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό «τιμωρούνται», δίχως να ευθύνονται, με μείωση τιμής και συνακόλουθα με απώλεια εσόδων.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της επιστολής: 

Θέμα: Αίτημα για εξάμηνη παράταση των υφιστάμενων τιμών αναφοράς σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς εκτός διαγωνισμών

Αξιότιμε κε Χατζηδάκη,

    Όπως σας είναι γνωστό, οι τιμές αναφοράς για φωτοβολταϊκά έργα ιδιωτών, ισχύος έως 500 KW, και ενεργειακών κοινοτήτων, ισχύος έως 1 ΜW, που δε συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και τίθενται σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία εντός του 2020 καθορίζονται, σύμφωνα με ν. 4602/2019, με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων ανταγωνιστικών διαδικασιών που έχει διεξαγάγει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Οι τιμές αυτές πρόκειται να μεταβληθούν σε σημαντικό βαθμό στις 27 Νοεμβρίου 2020.

    Ωστόσο, οι πρωτόγνωρες συνθήκες που διαμορφωθεί στην ενεργειακή αγορά κατά τους τελευταίους μήνες, ως απόρροια της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, και κυρίως:

    α) η έλλειψη διαθέσιμων υλικών εκ μέρους του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) για την εκτέλεση αναγκαίων έργων σύνδεσης

    β) η έλλειψη φωτοβολταϊκού εξοπλισμού στη διεθνή αγορά και οι σημαντικές καθυστερήσεις, όσον αφορά σε προσυμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης,

    γ) η  παρατηρούμενη χρονοτριβή, όσον αφορά στη διεκπεραίωση νέων και εκκρεμών αιτήσεων αδειοδότησης

    καθιστούν απολύτως αναγκαίο και εύλογο να παραταθεί κατά έξι (6) μηνών η διάρκεια ισχύος των τιμών αναφοράς των ως άνω έργων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα και έως τις 26 Νοεμβρίου 2020.

    Είναι βέβαιο ότι η παράταση αυτή θα διαμορφώσει συνθήκες σταθερότητας και ασφάλειας για δεκάδες επενδυτές και θα παραγάγει θετικά αποτελέσματα για την έγκαιρη αποπεράτωση σημαντικών έργων πράσινης ενέργειας.

       Σας επισημαίνουμε ότι ιδιαιτέρως ευεργετική και ωφέλιμη μπορεί επίσης να αποδειχθεί η θέσπιση του αιτήματος να καθορίζεται η τιμή αναφοράς (ταρίφα) των νέων, υπό σύνδεση φωτοβολταϊκών σταθμών με βάση τη δήλωση ετοιμότητας που θα υποβάλει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος επενδυτής, αντί να προσδιορίζεται, όπως συμβαίνει σήμερα, κατά τη διαδικασία της ηλέκτρισης.

    H υιοθέτηση του εν λόγω αιτήματος αποτελεί επιτακτική ανάγκη, καθώς πολλοί επενδυτές φωτοβολταϊκών σταθμών, ισχύος 1 MW/p, έχουν μεν δηλώσει ετοιμότητα, αλλά αναμένουν να συνδεθούν με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ επί πολλούς μήνες, με αποτέλεσμα να εξωθούνται σε απώλεια υψηλότερης τιμής αναφοράς, χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό «τιμωρούνται», δίχως να ευθύνονται, με μείωση τιμής και συνακόλουθα με απώλεια εσόδων.

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΠΗΕΦ

Γιάννης Παναγής                        Πέτρος Τσικούρας

Πρόεδρος                                Γενικός Γραμματέας