Σύμφωνα με τα σχόλιά τους στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για το Cost of New Entry όλων των τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής, ένας σημαντικός λόγος που επικαλούνται ορισμένοι φορείς είναι πως το κόστος του εξοπλισμού όχι μόνο έχει παγιωθεί το τελευταίο διάστημα, αλλά εμφανίζει και ανοδικές τάσεις. Σε άλλες πάλι τοποθετήσεις επισημαίνεται ότι οι εκτιμήσεις της ΡΑΕ καλύπτουν μόνο τις δαπάνες προμήθειας του εξοπλισμού και κατασκευής ενός έργου, αφήνοντας απέξω το κόστος διασύνδεσης (όπως για την κατασκευή ενός υποσταθμού).

Φωτοβολταϊκά στις στέγες 

Ειδικότερα, στην περίπτωση των οικιακών φωτοβολταϊκών στις στέγες, η εκτίμηση για το ανηγμένο κεφαλαιακό κόστος που παραθέτει η ΡΑΕ, και η οποία είναι 550.000 ευρώ ανά Μεγαβάτ, σύμφωνα με τον ΣΕΦ είναι εξαιρετικά χαμηλό και δεν αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, το CAPEX για ένα οικιακό φωτοβολταϊκό 3 Κιλοβάτ απέχει σημαντικό από αυτό ενός συστήματος 10 Κιλοβάτ, με συνέπεια να πρέπει να υπάρξει διάκριση σε υποκατηγορίες.

Έτσι, στην περίπτωση ενός συστήματος 3 Κιλοβάτ, ο ΣΕΦ εκτιμά πως μία ρεαλιστική εκτίμηση για το CAPEX είναι 1,25-1,3  εκατ. ευρώ ανά Μεγαβάτ, χωρίς τον ΦΠΑ. Το CAPEX για ένα φωτοβολταϊκό 10 Κιλοβάτ, από την άλλη, ανέρχεται σε 800.000 – 1 εκατ. ανά Μεγαβάτ.

Εμπορικά φωτοβολταϊκά 

Μικρός θεωρεί ο ΣΕΦ πως είναι ο υπολογισμός της ΡΑΕ και για τα εμπορικά φωτοβολταϊκά, στην περίπτωση των οποίων η Αρχή προσδιορίζει το ανηγμένο κεφαλαιακό κόστος στα 400.000 ευρώ ανά Μεγαβάτ. Σύμφωνα με τον ΣΕΦ, το ποσό αυτό αντιστοιχεί μόνο το κόστος EPC, χωρίς να περιλαμβάνει τις υπόλοιπες δαπάνες, όπως το κόστος δισύνδεσης. Όπως αναφέρει, αν συνυπολογισθούν όλες οι δαπάνες για τη λειτουργία ενός πάρκου, τότε το CAPEX διαμορφώνεται στα 500.000 – 550.000 ευρώ ανά Μεγαβάτ.

Σε ανάλογο ύψος κινούνται οι εκτιμήσεις για το CAPEX εταιρειών που συμμετείχαν στη διαβούλευση, και οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες το ανηγμένο κεφαλαιακό κόστος στα 550.000 – 600.000 ευρώ ανά Μεγαβάτ. Από την άλλη πλευρά, ο ΣΠΕΦ επισημαίνει πως τα εμπορικά φωτοβολταϊκά θα πρέπει να διακριθούν σε τρεις επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με την ισχύ τους. Έτσι, το CAPEX ξεκινά από τα 500.000 ευρώ ανά Μεγαβάτ για τα μεγαλύτερα έργα (ισχύος πάνω από 1ο Μεγαβάτ) και φτάνει στα 800.000 ευρώ ανά Μεγαβάτ για τα μικρότερα (κάτω από 1 Μεγαβάτ).

Χερσαία αιολικά 

Όσον αφορά τα χερσαία αιολικά, και στα οποία η ΡΑΕ υπολογίζει το CAPEX στο 1 εκατ. ανά Μεγαβάτ, σύμφωνα με πληροφορίες οι εκτιμήσεις εταιρειών του κλάδου που συμμετείχαν στη διαβούλευση κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα. Έτσι, υπήρξαν «παίκτες» που τοποθέτησαν το ανηγμένο κεφαλαιακό κόστος στα 1 – 1,15 εκατ. ευρώ ανά Μεγαβάτ.

Εύλογο χαρακτηρίζει τον υπολογισμό της ΡΑΕ και η ΕΛΕΤΑΕΝ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ήδη παρουσιάζονται συγκεκριμένες τάσεις που πιέζουν ανοδικά το κόστος. Όπως επισημαίνει η Ένωση, η διαφαινόμενη λήξη της πανδημίας διεθνώς έχει οδηγήσει τους τελευταίους μήνες σε άνοδο της ζήτησης και των συμβολαίων για πρώτες ύλες και σε πίεση τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ανοδικές τάσεις στις τιμές. Μάλιστα, με βάση την Ένωση, αυτή η τάση δεν αναμένεται να αλλάξει τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο, η ΕΛΕΤΑΕΝ υποστηρίζει, είναι μικρό το ετήσιο σταθερό λειτουργικό κόστος που υπολογίζει η ΡΑΕ για τα χερσαία αιολικά, στα 25.000 ευρώ ανά Μεγαβάτ. Αντίθετα, μια ασφαλής και ρεαλιστική εκτίμηση είναι ότι τα ετήσια λειτουργικά έξοδα ενός αιολικού πάρκου κυμαίνονται περί τις 45.000 – 50.000 ευρώ ανά Μεγαβάτ.

Offshore αιολικά – μπαταρίες 

Από την άλλη πλευρά, η ΕΛΕΤΑΕΝ εκτιμά πολύ υψηλότερα το ανηγμένο κεφαλαιακό κόστος για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, το οποίο η ΡΑΕ προσδιορίζει στα 3,1 εκατ. ευρώ ανά Μεγαβάτ. Όπως σημειώνει, η τιμή αυτή κινείται στο κάτω όριο των σχετικών αναφορών. «Δεδομένου ότι δεν υπάρχει σχετική εμπειρία στην Ελλάδα, τα βάθη τα θαλασσών είναι σχετικά μεγάλα και η εφοδιαστική αλυσίδα δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί, η θεώρηση των 3.100 k€/MW είναι μάλλον αρκετά αισιόδοξη», συμπληρώνει.

Στην περίπτωση των μπαταριών μεγάλης κλίμακας, όπου η ΡΑΕ εκτιμά το CAPEX στα 700.000 ευρώ ανά Μεγαβάτ, η DAMCO του Ομίλου Κοπελούζου επισημαίνει πως θα πρέπει να υπάρξει κλιμακωτή αύξηση της τιμής αυτής, ανάλογα με τη χωρητικότητα του συστήματος. Η εταιρεία εκτιμά πως για συστήματα με χωρητικότητα 2 ωρών το κόστος θα πρέπει να αυξηθεί σε 900.000 ευρώ ανά Μεγαβάτ, και για συστήματα με χωρητικότητα 3 ωρών σε 1 εκατ. ανά Μεγαβάτ.

Άλλη εταιρεία (Ευδίτη) προσδιορίζει το CAPEX χαμηλότερα από την εκτίμηση της ΡΑΕ, στα 340.000 ευρώ ανά Μεγαβάτ για ένα σύστημα 1 Μεγαβάτ με χωρητικότητα 2 Μεγαβατώρες. Την ίδια στιγμή, ο ΣΕΦ επισημαίνει πως το CAPEX της ΡΑΕ δεν αντικατοπτρίζει τα υφιστάμενα δεδομένα της αγοράς, παραθέτοντας τις δικές του εκτιμήσεις σε ευρώ ανά Μεγαβατώρα, που όπως αναφέρει αποδίδει καλύτερα τα κόστη. Έτσι,  για ένα σύστημα 1 Μεγαβάτ με χωρητικότητα 2 Μεγαβατώρες, ο Σύνδεσμος πως κινείται μεοσταθμικά στα 290.000 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

(Πηγή)