Τη δυνατότητα να κατασκευάσουν νέα μικρά φωτοβολταϊκά έργα, κάτω από 500 KW, χωρίς να χρειάζεται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για κλείδωμα ταρίφας, διαγωνισμούς στους οποίους δεν μπορούν φυσικά να είναι ανταγωνιστικοί οι μικροί παραγωγοί, δίνει η τελευταία τροπολογία Σκρέκα και σε πολίτες που έχουν στο παρελθόν εγκαταστήσει δύο τέτοια έργα.

Ως γνωστόν, με την προηγούμενη νομοθεσία, απαγορευόταν να φτιάξει έργο εκτός διαγωνισμού κάποιος που είχε συνάψει ήδη Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για δύο τέτοια έργα. Αυτό είχε δημιουργήσει «μπλόκο» για μικρούς επενδυτές που ήθελαν να συνεχίσουν να επενδύουν στο χώρο, χωρίς όμως να έχουν το μέγεθος που επιτρέπει συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

Με την τωρινή διατύπωση της τροπολογίας, μένει μεν η απαγόρευση, αλλά δεν αφορά αυτούς που είχαν συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, αλλά αυτούς που «έχουν ήδη στην κατοχή τους δύο έργα της ίδιας τεχνολογίας με σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών».

Πρακτικά, εάν έχει κάποιος πουλήσει το παλιό έργο, ή εάν το μεταβιβάσει τώρα, ανοίγει η δυνατότητα να φτιάξει καινούργια έργα.

Η κρίσμη αλλαγή στη διατύπωση περιλαμβάνεται στην τροπολογία Σκρέκα που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη δυνατότητα φυσικών ή νομικών προσώπων  να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά μέχρι 500 Κιλοβάτ εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών.

Όπως αναφέρει η τροπολογία, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, απαγορεύεται να συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

·         έχει ήδη στην κατοχή του δύο έργα της ίδιας τεχνολογίας με σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών και

·         οι τεχνολογίες αυτές, ενισχύονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.

(Πηγή)