Η ΡΑΕ πρόκειται να πραγματοποιήσει τον επόμενο κοινό διαγωνισμό ΑΠΕ στις 2 Απριλίου.

Αναλυτικότερα, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ως τις 25 Φεβρουαρίου, ενώ η δημοπρατούμενη ισχύς θα είναι 500 μεγαβάτ και το επίπεδο ανταγωνισμού προσδιορίζεται σε 40%.

Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή για την κοινή ανταγωνιστική διαδικασία ανέρχεται σε 61,32€/MWh.

Με τη δημοσίευση της Προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης θα υπάρξει νεώτερη Ανακοίνωση της Αρχής με λεπτομερείς οδηγίες προς τους ενδιαφερομένους σχετικά με τη υποβολή των αιτήσεών τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Σημειώνεται ότι στη δημοπρασία Δεκεμβρίου, στην Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος P ≤ 20 MW) η τιμή εκκίνησης ήταν 66,02 €/MWh και στην Κατηγορία ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος P ≤ 50 MW) η τιμή εκκίνησης ήταν 68,25 €/MWh.

Δείτε εδώ την απόφαση της ΡΑΕ.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.