Υπέρ της μείωσης των εκπομπών ρύπων ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο – Η Ελλάδα εντάσσεται στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού

2017-02-15T18:34:47+03:00February 15th, 2017|

Η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών στήριξε την πρόταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για μείωση του αριθμού των διαθέσιμων προς δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών κατά 2,2% ετησίως και πρότειναν το διπλασιασμό του ποσοστού εισαγωγής για το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς, κάτι που θα οδηγήσει στην απορρόφηση των περίσσιων δικαιωμάτων.