Εξοικονόμηση ενέργειας & κτιριακά σε νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στην εστίαση

2017-02-14T11:38:51+03:00February 14th, 2017|

Αναβάθμιση των επιχειρήσεων και των προσφερόμενων υπηρεσιών τους μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνολογική αναβάθμιση (μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογιών Πληροφορικής), ενίσχυση της ασφάλειας των χώρων και ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.