Η OMNIPHOS ολοκλήρωσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 7.44 kWp σε κατοικία στην Ανάβυσσο του Νομού Αττικής.

Συνολικά τοποθετήθηκαν 31 φωτοβολταϊκές γεννήτριες aleo 240 Wp της εταιρείας aleo στη στέγη της κατοικίας, με νότιο και δυτικό προσανατολισμό, ώστε να αξιοποιηθεί όλη η διαθέσιμη επιφάνεια της στέγης.

Ο μετατροπέας ισχύος που χρησιμοποιήθηκε είναι ο τριφασικός PIKO 8.3 της εταιρείας KOSTAL.