Αδειοδότηση νέων φωτοβολταϊκών έργων

Η OMNIPHOS ATE έχει δραστηριότητα 11 ετών στην ανάπτυξη, μελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Από τις αρχές του 2018 έχει αναλάβει επιτυχώς την αδειοδότηση άνω των 80 έργων, από τα οποία ήδη ολοκληρώνεται η κατασκευή άνω των 20 MW σε 500kW και 1 MW.

Σχετικά με την ανάπτυξη των αδειών για τα ΦΒ, ο κάθε επενδυτής μπορεί να υλοποιήσει έως 2 έργα 500 kW εκτός ανταγωνιστικής διαδικασίας της ΡΑΕ ή περισσότερα έργα συμμετέχοντας όμως στην ανταγωνιστική διαδικασία.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες, μπορούν να κατασκευάσουν έως 18 MW. Τα έργα των κοινοτήτων που είναι έως 1 MW δεν συμμετέχουν στην ανταγωνιστική διαδιασία της ΡΑΕ.

 

Βήματα υλοποίησης αδειοδότησης

Για όλα τα έργα έως 1 ΜW τα βασικά βήματα της υλοποίησης του έργου είναι τα εξής:

 • Εύρεση κατάλληλου γεωτεμαχίου, με σκοπό το χαμηλό κόστος των όρων σύνδεσης.
 • Διαπραγμάτευση με ιδιοκτήτη και υπογραφή μισθωτηρίου.
 • Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών (τοπογραφικό, δασαρχείο, αρχαιολογία, διάφορες εγκρίσεις, ΠΠΔ, κ.τ.λ.) που απαιτούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλεκτρολογική μελέτη, χωροθέτηση και ολοκλήρωση φακέλου.
 • Κατάθεση φακέλου στο ΔΕΔΔΗΕ (παράβολο 1,000€).
 • Έκδοση όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ.
 • Κατάθεση εγγυητικής στον ΔΕΔΔΗΕ.
 • Πληρωμή όρων σύνδεσης.
 • Υπογραφή σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.
 • Αίτηση στη ΔΑΠΕΕΠ.
 • Υπογραφή σύμβασης με ΔΑΠΕΕΠ.
 • Κατασκευή φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Ταρίφες σύνδεσης νέων έργων εκτός δημοπρασιών

Επενδυτές με έργα <500 kWp που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από 1.1.2020 (αμείβονται δηλαδή με βάση τη μεσοσταθμική τιμή προηγούμενων διαγωνισμών)

1,05*μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς που προέκυψε κατά τις 3 προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην ίδια τεχνολογία.

Ο τελευταίος διαγωνισμός  για φωτοβολταϊκά διενεργήθηκε στις 12.12.2019. Η μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς από τις 3 προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες πριν την τελευταία ήταν 66,95 €/MWh, άρα η Τιμή Αναφοράς θα είναι 1,05*66,95=70,3 €/MWh.

Η τιμή αυτή ισχύει μέχρι τη διενέργεια νέου διαγωνισμού το 2020. Μετά, διαμορφώνεται στα 65,74 €/MWh.

Ενεργειακές Κοινότητες (για έργα ≤1MW) και κατ’ επάγγελμα αγρότες (για έργα <500 kW)

Έργα που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Ν.4206/2019 (9.3.2019) – “Κατηγορία 30”

1,1*μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς που προέκυψε κατά τις 3 προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία φωτοβολταϊκών σταθμών, ή αν δεν έχουν διενεργηθεί διαγωνισμοί στην κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία.

Ο τελευταίος διαγωνισμός  για φωτοβολταϊκά διενεργήθηκε στις 12.12.2019. Η μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς από τις 3 προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες πριν την τελευταία ήταν 66,95 €/MWh, άρα η Τιμή Αναφοράς θα είναι 1,1*66,95=73,64 €/MWh.

Η τιμή αυτή ισχύει μέχρι τη διενέργεια νέου διαγωνισμού το 2020. Μετά, διαμορφώνεται στα 68,87 €/MWh.

KommeniGh20191022 1