Η OMNIPHOS ολοκλήρωσε την εγκατάσταση  φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος  99.96 kWp επί εδάφους σε γεωτεμάχιο στη Χαιρώνεια  του Νομού Βοιωτίας.

Συνολικά τοποθετήθηκαν  408 φωτοβολταϊκές  γεννήτριες  YINGLI 245Wp σε 8 μονοαξονικούς  trackers S80 της εταιρείας Mechatron , οι οποίοι προσφέρουν αύξηση της παραγόμενης ενέργειας έως 25% σε σχέση με τις σταθερές βάσεις στήριξης. Οι μετατροπείς ισχύος που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι τριφασικοί  TRIPOWER 17000TL της εταιρείας SMA.