Το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων θα παρεμβαίνει για να μην υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Ο ρόλος των πιστοποιημένων ιδιωτών αξιολογητών στις αδειοδοτήσεις.

Η ραγδαία επιτάχυνση των διαδικασιών για την αδειοδότηση μεγάλων επενδύσεων, αναμένεται να αποτελέσει τον καταλύτη για την απελευθέρωση των απαιτούμενων κεφαλαίων, για την όσο το δυνατόν αμεσότερη επιστροφή της οικονομίας σε ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό έχει επικοινωνηθεί τόσο από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή τους ιδιώτες, όσο και από άλλους κοινωνικούς εταίρους και το έχει αντιληφθεί και η κυβέρνηση, ήδη από τότε που ανέλαβε τα ηνία της χώρας.

Όπως αναφέρεται στην επεξηγηματική έκθεση του νομοσχεδίου, «στη χώρα μας σήμερα οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις διαρκούν 6 με 8 χρόνια όταν σε άλλες χώρες της ΕΕ διαρκούν από 100 έως 150 μέρες, κάτι που έχει δεδομένες επιπτώσεις στην προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Με τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού τίθενται αυστηρές προθεσμίες και προβλέπεται -μεταξύ άλλων- πως υπηρεσίες όπως αυτές των δασών και της αρχαιολογίας -που συχνά δημιουργούν καθυστερήσεις στη διαδικασία- θα καλούνται, όταν αργούν, να πάνε στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων (με εκπροσώπους από 7 υπουργεία) για να τοποθετηθούν. Έτσι οι υποθέσεις θα κλείνουν γρήγορα –είτε θετικά είτε αρνητικά- και δεν θα ταλαιπωρούνται οι επενδυτές για χρόνια χωρίς λόγο».

Πρόκειται για μια ρύθμιση, η οποία έρχεται να συμπληρώσει μια αντίστοιχη, η οποία νομοθετήθηκε το προηγούμενο φθινόπωρο, επίσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Βάσει αυτής, ορίζεται ότι αν σε μια μεγάλη επένδυση βρεθούν αρχαία, η Αρχαιολογική Υπηρεσία, οφείλει εντός μέγιστου χρόνου εξήντα ημερών, να απαντήσει πώς ακριβώς θα προστατευθούν, χωρίς να σταματήσει η επένδυση.

Με τον τρόπο αυτό εισήχθη ένας χρονικός περιορισμός και οι επιχειρήσεις παύουν να είναι έρμαιο ανεξέλεγκτων ημερομηνιών, κάτι που ενισχύεται και με τον θεσμό των 45 ημερών, που είναι το μέγιστο διάστημα εντός του οποίου, οφείλει εφεξής μια υπηρεσία να γνωμοδοτεί επί επενδύσεων (αν δεν το πράττει, ο αρμόδιος υπάλληλος θα υφίσταται διοικητικές κυρώσεις). Όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς, για να λειτουργήσει η ρύθμιση αυτή, αφενός μεν θα πρέπει να στελεχωθεί επαρκώς η δημόσια διοίκηση, αφετέρου, θα πρέπει και οι επενδυτές να καλούνται να συμπληρώσουν τυχόν ελλείψεις, που μπορεί να έχουν στους φακέλους που υποβάλλουν (χωρίς να «τρέχει» το 45ήμερο).

Ιδιώτες αξιολογητές

Άλλο ένα από τα άρθρα που περιλαμβάνονται στο υπό ψήφιση περιβαλλοντικό νομοσχέδιο αφορά τη συμμετοχή πιστοποιημένων ιδιωτών αξιολογητών στις αδειοδοτήσεις. Με τη ρύθμιση αυτή, τίθεται το πλαίσιο εμπλοκής των ιδιωτών αξιολογητών στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ώστε να υπάρχουν περισσότεροι διαθέσιμοι αξιολογητές και να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο η διαδικασία. Την ψήφιση του νόμου, θα ακολουθήσει Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο θα καθορίσει τα προσόντα τους και τον έλεγχο τον οποίο θα υφίστανται, ο οποίος θα μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε απώλεια πτυχίου.

Θα δημιουργηθεί ένα μητρώο πιστοποιημένων –με αυστηρά κριτήρια- αξιολογητών και ο ορισμός θα γίνεται με κλήρωση, επομένως δεν θα υπάρχει απευθείας επαφή επενδυτή και αξιολογητή. Ενώ οι ιδιώτες αξιολογητές θα μπορούν να διεκπεραιώνουν τον φάκελο του εκάστοτε έργου, τον τελικό λόγο για την έγκριση θα συνεχίσει να τον έχει η δημόσια διοίκηση.

Ο Ψηφιακός Χάρτης

Εν τω μεταξύ, στο τέλος Μαρτίου, έπειτα από σχετική ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση), το ΤΕΕ ανέλαβε να υλοποιήσει άλλη μια σημαντική μεταρρύθμιση, που θεσπίστηκε τους προηγούμενους μήνες για την ταχύτερη αδειοδότηση των επενδύσεων. Ο λόγος για τον Ψηφιακό Χάρτη, ένα καινοτόμο θεσμό, όπου στόχος είναι να εισαχθούν σε μια ενιαία πλατφόρμα, όλα τα στοιχεία που διαθέτει το Δημόσιο (και όλοι του οι φορείς) για τις εκτάσεις της χώρας.

Η πλατφόρμα αυτή θα είναι ελεύθερη προς τους πολίτες και τους επενδυτές, ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων αν π.χ. μια έκταση είναι δασική, ή ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Στόχος είναι με το πάτημα ενός κουμπιού και χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες, οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να ενημερώνονται για πλήθος γεωχωρικών δεδομένων όπως οι όροι δόμησης, οι χρήσεις γης, τα όρια οικισμών, οι δασικές εκτάσεις, οι αρχαιολογικές περιοχές, οι προστατευόμενες περιοχές κλπ.

Η αρχή θα γίνει από το Ελληνικό

Ποιες όμως επενδύσεις θα ηγηθούν της νέας αυτής περιόδου; Η αρχή θα γίνει, εκτός απροόπτου, με την επένδυση του Ελληνικού, η οποία εκτιμάται ότι θα μπορέσει να εισέλθει σε πλήρη τροχιά υλοποίησης κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Η πρόσφατη απεμπλοκή του διαγωνισμού για το Καζίνο, που αποτελεί ένα από τα τελευταία προαπαιτούμενα για την υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και την Lamda Development, εκτιμάται ότι θα επιταχύνει τις εξελίξεις. Ήδη άλλωστε έχουν ξεκινήσει ορισμένες πρόδρομες εργασίες στην έκταση, οι οποίες θα εντατικοποιηθούν τους επόμενους μήνες.

Σημαντικές κινήσεις αναμένονται και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα στην ανάπτυξη οργανωμένων τουριστικών θερέτρων, όπου «σέρνονται» επενδύσεις αρκετών δισ. ευρώ, λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και πολυετών καθυστερήσεων. Τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, οι εν λόγω επενδύσεις «ωρίμαζαν» αδειοδοτικά και πλέον στόχος όλων των πλευρών (ιδιωτών και κυβέρνησης), είναι να απεμπλακούν και να ξεκινήσουν τα έργα.

Άλλωστε, πρόκειται για σύνθετα έργα, τα οποία απαιτούν τουλάχιστον 2-3 χρόνια έως ότου ολοκληρωθούν, όταν εκτιμάται ότι η παγκόσμια οικονομία και ασφαλώς και ο τουρισμός θα έχουν ανακάμψει πλήρως. Έτσι, η σημερινή συγκυρία προσφέρει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, ώστε να εργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς προς την ίδια κατεύθυνση, επιταχύνοντας τις διαδικασίες, με τον απαιτούμενο σεβασμό βέβαια στο φυσικό περιβάλλον.

(πηγή)