Στην τελική ευθεία μπαίνει η εκπνοή προθεσμία του δεύτερου (και πιο κρίσιμου) φίλτρου για υποψήφιες «πράσινες» επενδύσεις οι οποίες ξεκίνησαν την αδειοδοτική διαδικασία πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, και επομένως έχουν λάβει Άδειες Παραγωγής. Η προθεσμία αυτή ολοκληρώνεται την 1η Σεπτεμβρίου 2023, ημερομηνία κατά την οποία τα έργα θα πρέπει οι επενδυτές να έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στον Διαχειριστή για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.

Αν οι παραγωγοί μέχρι τότε δεν καταθέσουν αίτηση για ΟΠΣ, έχουν δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να ματαιώσουν τα επενδυτικά τους σχέδια, αφήνοντας τις Άδειες Παραγωγής να παύσουν αυτοδικαίως. Η εναλλακτική λύση, αν επιθυμούν να διατηρήσουν «ζωντανά» τα υποψήφια έργα, μπορούν να επεκτείνουν τη διορία έως και για 24 μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να καταβάλλουν Τέλος Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης, το οποίο έχει οριστεί στα 150 ευρώ ανά Μεγαβάτ για κάθε μήνα παράτασης.

Σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, το συγκεκριμένο φίλτρο «αγγίζει» περί τις 600 υποψήφιες μονάδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και έργα αρκετά μεγάλης ισχύος. Με βάση τις ίδιες εκτιμήσεις, το χαρτοφυλάκιο αυτό αθροίζεται σε συνολική εγκατεστημένη ισχύ στα επίπεδα των 7 Γιγαβάτ.

Η συγκεκριμένη δέσμευση τέθηκε με τον νόμο 4685 του ΥΠΕΝ, ο οποίος ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2020. Εκτός από την αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής με τη Βεβαίωση Παραγωγού, ο νόμος εισήγαγε και τα πρώτα χρονικά ορόσημα ώστε να διασφαλιστεί πως οι νέες επενδύσεις στις ΑΠΕ δεν θα «βαλτώνουν» σε κάποιο από τα αδειοδοτικά στάδια. Τα χρονικά αυτά ορόσημα επιβλήθηκαν και σε έργα τα οποία έως τότε είχαν λάβει Άδειες Παραγωγής, χωρίς ωστόσο να έχουν προχωρήσει από αυτό το βήμα.

Για τα εν λόγω έργα, ως χρονικό «σημείο αφετηρίας» τέθηκε η 1η Σεπτεμβρίου 2020. Έτσι, από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, θα έπρεπε εντός 6 μηνών (δηλαδή μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2020) οι παραγωγοί να έχουν υποβάλει αίτηση για περιβαλλοντική αδειοδότηση, με την προθεσμία αυτή να αυξάνεται κατά 12 μήνες (δηλαδή μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2021) για τους σταθμούς που έχουν υποχρέωση εκπόνησης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.

Το ορόσημο της 1ης Σεπτεμβρίου 2023, όσον αφορά την αίτηση για ΟΠΣ, προκύπτει από τη δεύτερη χρονική υποχρέωση που θέτει ο νόμος και για τα «παλιά» έργα. Κι αυτό γιατί, όπως επίσης προβλέπει, μέσα σε 36 μήνες από την παραπάνω «χρονική αφετηρία» θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτημα για ΟΠΣ.

Ως συνέπεια, το portfolio των 600 περίπου έργων αφορά επενδύσεις με Άδειες Παραγωγής για τις οποίες ναι μεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι αιτήσεις για περιβαλλοντική αδειοδότηση. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν πάρει το «πράσινο φως» από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης – χωρίς, μάλιστα, αυτό απαραίτητα να οφείλεται σε λάθη ή αβλεψίες των ίδιων των παραγωγών.

Σε κάθε περίπτωση, αν δεν υπάρξει κάποια αιφνίδια αλλαγή των υφιστάμενων δεδομένων (κάτι που θα μπορούσε να συμβεί μόνο αν το ΥΠΕΝ δώσει κάποια παράταση), οι επενδυτές θα πρέπει μέσα σε μερικές εβδομάδες να αποφασίσουν αν θα εγκαταλείψουν τα σχέδιά τους ή αν θα αρχίσει να «τρέχει» για τα έργα το Τέλος Δέσμευσης Φυσικού Χώρου.

(πηγή)