Μετά τα 7 «πέτρινα» χρόνια, κατά τα οποία λόγω κορεσμού του δικτύου είχε σταματήσει κάθε διαδικασία εγκατάστασης αιολικών, φωτοβολταϊκών και λοιπών ΑΠΕ στην Πελοπόννησο, το «παιχνίδι» ξεκινάει εκ νέου.

Παράγοντας κλειδί, η εντός χρονοδιαγράμματος υλοποίηση των έργων επέκτασης και ενίσχυσης του δικτύου από τον ΑΔΜΗΕ (το Μάρτιο ολοκληρώνεται το καλώδιο Μεγαλόπολη – Πάτρα, ενώ έχει επισπευθεί και θα παραδοθεί του χρόνου το Μεγαλόπολη – Κόρινθος), γεγονός που αυξάνει κατά πολύ τον διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο.

Όταν ηλεκτριστούν τα δύο αυτά έργα, τα όρια ασφαλούς απορρόφησης του δικτύου της Πελοποννήσου θα φτάσει στα 2310 MW, ενώ μέχρι τώρα ήταν 1900 MW.

Καθώς σήμερα λειτουργούν 1400 MW σταθμών ΑΠΕ, προκύπτει ένα περιθώριο περίπου 900 MW που μπορεί να καλυφθεί από καινούργιες φωτοβολταϊκές, αιολικές ή επενδύσεις σε άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως μικρά υδροηλεκτρικά, βιοαέριο, βιομάζα κ.λπ.

Όροι σύνδεσης βάσει νέας λίστας

Το ερώτημα βεβαίως είναι εάν επαρκούν τα καινούργια 900 MW για να καλύψουν την παλιά και καινούργια επενδυτική ζήτηση. Επ΄αυτού το θέμα εξελίσσεται ως εξής: ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ έχουν καταρτίσει μια καινούργια κοινή λίστα με επενδυτικά σχέδια για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους είχαν ζητήσει στο παρελθόν όρους σύνδεσης, αλλά δεν είχαν λάβει λόγω κορεσμού, και για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους προσήλθαν και δήλωσαν ότι συνεχίζουν και σήμερα να ενδιαφέρονται να τα προχωρήσουν με τα καινούργια δεδομένα (διαγωνισμοί κ.λπ).

Στα έργα της λίστας αυτής ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη ξεκινήσει και δίνει όρους σύνδεσης με σειρά προτεραιότητας ανάλογη της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης, το ίδιο, δε, θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες να κάνει και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Η κοινή αυτή λίστα, στην οποία όπως προαναφέρθηκε περιλαμβάνονται μόνον έργα που οι ιδιοκτήτες τους δήλωσαν, σε αυτή τη φάση, ότι ενδιαφέρονται να τα συνεχίσουν, καταλαμβάνει περίπου τα 775 MW από τα 900 MW που «απελευθερώνονται».

Συγκεκριμένα, στη λίστα περιλαμβάνονται:

·         88 MW φωτοβολταϊκών που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των στρατηγικών επενδύσεων (fast track).

·         175 MW φωτοβολταϊκών

·         496 MW αιολικών

·         14,3 MW μικρών υδροηλεκτρικών

·         1 MW βιομάζας

·         0,6 MW βιοαέριου

Συνεπώς, εάν πάρουν όλα αυτά τα «παλιά» έργα όρους σύνδεσης, τότε τα περιθώρια για την υποβολή αιτήσεων από νέους επενδυτές είναι περιορισμένα. Η επιφύλαξη για το αν θα πάρουν όλα τα παλιά έργα όρους σύνδεσης έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν αρκεί να υπάρχει χωρητικότητα στο δίκτυο μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) αλλά πρέπει να υπάρχει χωρητικότητα και στο δίκτυο διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) καθώς υπάρχει κορεσμός και σε συγκεκριμένους υποσταθμούς και τοπικές γραμμές του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος μάλιστα πολλές φορές δεν είναι εφικτό (ή οικονομικά συμφέρον) να ξεπεραστεί δια αναβαθμίσεως.

Κατανομή ανά τεχνολογία

Σε κάθε περίπτωση, για να φανεί εάν υπάρχουν περιθώρια για νέα έργα, υπεισέρχεται ένας ακόμα παράγοντας: Η ΡΑΕ έχει αποφασίσει να κάνει κατανομή του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου ανά τεχνολογία. Συγκεκριμένα έχει κατανείμει ως εξής τα συνολικά 2310 MW:

· 1200 MW από αιολικoύς σταθμούς

· 900 MW από φωτοβολταϊκούς σταθμούς

· 100 MW από μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς

· 80 MW από σταθμούς βιομάζας, βιοαερίου, γεωθερμίας, ηλιοθερμικούς σταθμούς και μονάδες ΣΗΘΥΑ

· 30 MW από σταθμούς ΑΠΕ που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 60 του Ν. 4546/2018 (ενεργειακές κοινότητες, αυτοπαραγωγή κ.λπ.).

Πρακτικά σημαίνει ότι καινούργια αιολικά (πέραν των παλιών αιτήσεων) είναι δύσκολο να πάρουν όρους σύνδεσης, ενώ για τα φωτοβολταϊκά θα γίνει πραγματική μάχη για κάποιες δεκάδες ή έστω μια – δυο εκατοντάδες MW, τη στιγμή που οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, είναι πάρα πολλοί. Αντίθετα, για μικρά υδροηλεκτρικά, βιοαέριο και βιομάζα υπάρχει ανοιχτό πεδίο.

Σύντομα θα παραλαμβάνουν αιτήσεις

Παρόλα αυτά, μετά την αρχική απόφαση της ΡΑΕ, σύντομα ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ θα παραλαμβάνουν αιτήσεις για όρους σύνδεσης και για καινούργια έργα φωτοβολταϊκών, αιολικών κ.λπ. (εκτός της παλιάς λίστας), τα οποία βεβαίως θα παίρνουν σειρά προτεραιότητας και θα εξεταστούν, εάν υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος, αφού τελειώσει η παροχή όρων σύνδεσης στα παλιά.

Μέχρι σήμερα, από το Δεκέμβριο, στους δύο διαχειριστές έχουν κατατεθεί κάποιες νέες αιτήσεις όχι ακριβώς για την Πελοπόννησο αλλά για περιοχές όπως Μέγαρα κ.λπ., οι οποίες βρίσκονται εντός του πεδίου κορεσμού καθώς είναι κάτω από το ΚΥΤ Κουμονδούρου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη λίστα των ΑΔΜΗΕ – ΔΕΔΔΗΕ, έχουν κατατεθεί αιτήσεις για όρους σύνδεσης συνολικά 28,1 MW (6,3 MW φωτοβολταϊκών, 16 MW αιολικών και 5,8 MW Μικρών Υδροηλεκτρικών).

Κανονικά τα έργα δικτύου

Όπως προαναφέρθηκε – και σύμφωνα με όσα είπε την Παρασκευή στην εκδήλωση του ΣΠΕΦ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης – το Μάρτιο ολοκληρώνεται από το Διαχειριστή η Γραμμής Μεταφοράς  400 KV Μεγαλόπολη-Πάτρα-Αχελώος που μαζί με το υποβρύχιο τμήμα Ρίο-Αντίρριο (στο οποίο γίνονται δοκιμές) απαρτίζουν τον Δυτικό Διάδρομο της Επέκτασης του Συστήματος προς την Πελοπόννησο.

Ακόμα μεγαλύτερος ηλεκτρικός χώρος θα δημιουργηθεί όταν ολοκληρωθεί και ο λεγόμενος Ανατολικός Διάδρομος Επέκτασης του Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο, δηλαδή η Γραμμή Μεταφοράς που θα συνδέει το ΚΥΤ Μεγαλόπολης με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου, που θα παραδοθεί το 2021.

(πηγή)