Υψηλός ανταγωνισμός και πολύ μεγάλη μείωση στις τιμές που πρόσφεραν οι ενδιαφερόμενοι, τιμές με τις οποίες θα αμείβονται τα αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα που πήραν σήμερα το πράσινο φως.

Αυτό είναι το βασικό που προέκυψε από τους τρείς σημερινούς διαγωνισμούς που οργάνωσε η ΡΑΕ, έναν για αιολικά, έναν για «μεγάλα» φωτοβολταϊκά και έναν για «μικρά» φωτοβολταϊκά.

Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες του energypress, στα αιολικά η μικρότερη τιμή έφτασε στα επίπεδα των 68 ευρώ ανά Μεγαβατώρα και η μεγαλύτερη κοντά στα 72 ευρώ (από 90 ευρώ που ήταν η τιμή εκκίνησης). Έργα “πέρασαν” μεταξύ άλλων η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η ROKAS, η ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ, η VENDAVEL, η ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ και νεοεισερχόμενη ξένη εταιρεία η οποία φαίνεται ότι έδωσε και τη χαμηλότερη προσφορά.

Στα μεγάλα φωτοβολταϊκά η μικρότερη τιμή έφτασε στα επίπεδα των 63 ευρώ ανά Μεγαβατώρα και η μεγαλύτερη στα επίπεδα των 71 ευρώ (από 80 ευρώ που ήταν η τιμή εκκίνησης). Έργα “πέρασαν” μεταξύ άλλων η Γερμανική ABO (η οποία υπήρξε και η πλέον “επιθετική” στις προσφορές), η ΕΥΔΑΠ, η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και η Δημοκρίτειος.

Στα μικρά φωτοβολταϊκά η μικρότερη τιμή έφτασε στα επίπεδα των 76 ευρώ ανά Μεγαβατώρα  (από 85 ευρώ που ήταν η τιμή εκκίνησης).

Πέραν του πόσο χαμηλά έφτασαν οι προσφορές, σημασία για τον κλάδο έχουν και οι ανώτερες τιμές κάθε διαγωνισμού, καθώς η ανώτερη τιμή, μειωμένη κατά 1% αποτελεί και την τιμή εκκίνησης του επόμενου διαγωνισμού.

Ας σημειωθεί ότι υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες από συμμετέχοντες (βλέπε και σχόλια κάτω από το παρόν ρεπορτάζ), κυρίως στο διαγωνισμό των μικρών φωτοβολταϊκών όπου ήταν πολλοί οι ενδιαφερόμενοι και μεγάλο το πλήθος των προσφορών, για μεγάλη χρονοκαθυστέρηση του συστήματος ηλεκτρονικών προσφορών κατά το τέλος της διαδικασίας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι επενδυτές να “περάσουν” έγκαιρα τις προσφορές τους και έτσι να “χάσουν” έργα.

Πάντως οι πολύ χαμηλές κατώτατες τιμές είναι μια εξέλιξη που δικαιώνει τους χειρισμούς της ΡΑΕ, όσον αφορά την πρόβλεψη του 75% για να υπάρχει υψηλός ανταγωνισμός, καθώς το βασικό ζητούμενο είναι να επιτευχθούν χαμηλές τιμές αποζημίωσης για τις ΑΠΕ και συνεπώς να επιβαρυνθεί κατά το δυνατόν λιγότερο ο καταναλωτής.

Από την άλλη φαίνεται ότι υπάρχει μια πρόβλεψη που δεν ευνοεί την επίτευξη των χαμηλότερων δυνατών τιμών και συνεπώς την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του καταναλωτή. Πρόκειται για τον όρο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τον οποίο, όταν η εγκατεστημένη ισχύς μιας προσφοράς είναι μεγαλύτερη από την εναπομείνασα ποσότητα (προφανώς προς το τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας), τότε η προσφορά απορρίπτεται και το σύστημα πάει στην επόμενη προσφορά που η εγκατεστημένη ισχύς της είναι ίση ή μικρότερη από την εναπομείνασα ποσότητα.

Αυτό οδηγεί (έγινε ήδη σήμερα σε κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις) στο να “περάσουν” έργα με μεγαλύτερες τιμές και να κοπούν άλλα με μικρότερες.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Η σημερινή διαδικασία απέδειξε ότι είναι απολύτως εφικτό να περιοριστεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, χωρίς να προκύψει σημαντική επιβάρυνση στο κόστος ενέργειας. Οι δημοπρασίες οδήγησαν σε μείωση τιμών στις επενδύσεις φωτοβολταϊκών κατά περίπου 20%, σε σύγκριση με εκείνες του πιλοτικού διαγωνισμού του 2016 και πάνω από 35% στις επενδύσεις αιολικών. Πλέον το κόστος των ΑΠΕ είναι αντίστοιχο εκείνου των συμβατικών καυσίμων, δικαιολογώντας την επιλογή μας να υιοθετήσουμε φιλόδοξους στόχους αύξησης του μεριδίου τους στο ενεργειακό μείγμα. Στους επόμενους διαγωνισμούς, τους προσεχείς μήνες, αναμένουμε περαιτέρω μείωση του κόστους, δεδομένου του ισχυρού ενδιαφέροντος, τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους επενδυτές.»

Υπενθυμίζεται ότι επί χρόνια είχε υιοθετηθεί ένα σύστημα εγγυημένων τιμών, που προκαλούσε σημαντική επιβάρυνση των καταναλωτών, μέσω του ΕΤΜΕΑΡ. Με τις πρωτοβουλίες της η κυβέρνηση:

  • αποπλήρωσε τις οφειλές του παρελθόντος προς τους παραγωγούς ΑΠΕ
  • απέφυγε οποιαδήποτε επιβάρυνση των καταναλωτών
  • δρομολόγησε τη σταδιακή κατάργηση του τέλους προμηθευτή
  • διαμόρφωσε ένα νέο πλαίσιο ενίσχυσης των επενδύσεων σε ΑΠΕ, αποτελεσματικό, με πλήρη διαφάνεια και απολύτως συμβατό με τους κοινοτικούς κανόνες

Νωρίτερα το energypress έγραφε:

Σήμερα πρόκειται να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός ΑΠΕ της ΡΑΕ για έργα συνολικής ισχύος 283 μεγαβάτ.

Ο διαγωνισμός αναμένεται με ενδιαφέρον από την αγορά παρά το γεγονός ότι “κόπηκαν” πολλά έργα και το ότι διατυπώθηκαν προβληματισμοί από την πλευρά αρκετών εταιρειών και συνδέσμων για το σχεδιασμό που ακολουθείται.

Πιο αναλυτικά, θα δημοπρατηθούν 106,92 MW φωτοβολταϊκών και 176,39 MW αιολικών, συνολικά δηλαδή 283,31 MW.

Θυμίζουμε ότι με βάση τα όσα αποφασίστηκαν:

Στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή στα φωτοβολταϊκά κάτω από 1 MW, τελικά θα συμμετάσχουν 155 έργα, συνολικής ισχύος 93,66 MW. Αποκλείστηκαν οριστικά 22 έργα συνολικής ισχύος 11,88 MW.  Με βάση την πρόβλεψη της ΡΑΕ ότι πρέπει, για να υπάρχει ανταγωνισμός, το ποσοστό συμμετοχής στους διαγωνισμούς να είναι τουλάχιστον 75% πλέον της δημοπρατούμενης ισχύος, στην παραπάνω πρώτη κατηγορία φωτοβολταϊκών θα δημοπρατηθούν 53,52 MW.

Στην δεύτερη κατηγορία, δηλαδή στα «μεγάλα» φωτοβολταϊκά από 1 MW έως 20 MW, τελικά θα συμμετάσχουν μόλις 13 έργα, συνολικής ισχύος 93,44 MW. Αποκλείστηκαν οριστικά 21 έργα συνολικής ισχύος 103,77 MW. Με βάση την πρόβλεψη της ΡΑΕ ότι πρέπει, για να υπάρχει ανταγωνισμός, το ποσοστό συμμετοχής στους διαγωνισμούς να είναι τουλάχιστον 75% πλέον της δημοπρατούμενης ισχύος, στην παραπάνω δεύτερη κατηγορία των «μεγάλων» φωτοβολταϊκών θα δημοπρατηθούν τελικά 53,40 MW.

Στην τρίτη κατηγορία, δηλαδή στα αιολικά από 3 έως 50 MW είχε εγκριθεί εξαρχής το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για 14 έργα συνολικής ισχύος 308 MW. Με βάση τον κανόνα του 75% περί ανταγωνισμού, τελικά θα δημοπρατηθούν 176,39 MW.

(πηγή)