Λεπτομέρειες του σχεδιασμού για την ανάπτυξη του Ελληνικού περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο της Lamda Development.

Από τα στοιχεία προκύπτει ο κεντρικός ρόλος που θα έχει η οικιστική ανάπτυξη για την επόμενη 25ετία καθώς προβλέπεται πως θα κατασκευαστούν περίπου 10.800 κατοικίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες επιτρεπόμενες χρήσεις και υπολογίζοντας ένα μέσο μέγεθος κατοικίας 110 τ.μ.

Στις συγκεκριμένες κατοικίες περιλαμβάνονται και δύο ψηλά κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης: α) πύργος/συγκρότημα κατοικιών και μεικτών χρήσεων πλησίον του Μητροπολιτικού Πάρκου και β) πύργος κατοικιών στη μαρίνα.

Ο σχεδιασμός προβλέπει πως θα κατασκευαστούν και περίπου 1.000 δωμάτια σε τρία ξενοδοχεία, χωρίς να περιλαμβάνεται το ξενοδοχείο του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο (IRC).

Τα τρία ξενοδοχεία αφορούν σε: α) πύργο ξενοδοχείου και λοιπών χρήσεων 600 δωματίων περίπου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης που αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, β) πολυτελές ξενοδοχείο (5 αστέρων) 270 δωματίων περίπου στη μαρίνα και γ) παραθαλάσσιο πολυτελές ξενοδοχείο 170 δωματίων περίπου.

Προβλέπεται, επίσης, όπως είναι γνωστό, η κατασκευή δύο εμπορικών κέντρων ενώ θα κατασκευαστούν μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις στα οποία περιλαμβάνεται ένα πολυδύναμο κέντρο πολλαπλών λειτουργιών και εκδηλώσεων με πύργο παρατήρησης που αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, ένα ενυδρείο – ερευνητικό κέντρο και ένα ιατρικό κέντρο.

Στις λοιπές χρήσεις γραφείων και εμπορίου περιλαμβάνεται ένας πύργος γραφείων και λοιπών χρήσεων (μεικτής χρήσης) στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης που αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης. Οπως είναι γνωστό, σημαντικό τμήμα του ακινήτου θα καλυφθεί από το Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, κοινόχρηστους χώρους και λοιπά έργα υποδομής.

Στην Lamda Development υποστηρίζουν πως «ο ανωτέρω σχεδιασμός του ομίλου δύναται να διαφοροποιηθεί αφού ληφθούν υπόψη η ανάπτυξη του Ακινήτου, όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά την πρώτη πενταετία και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς (σε βάθος της 25ετίας)».

Στο ενημερωτικό δελτίο αναφέρεται πως η συνολική αξία που θα δημιουργηθεί από τις επενδύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια αξιοποίησης του Ακινήτου, εκτιμάται ότι θα προέλθει κατά 58% από πωλήσεις κατοικιών, κατά 8% από την αποτίμηση των δύο εμπορικών κέντρων μετά την ολοκλήρωση και τη λειτουργία τους, κατά 6% από την αποτίμηση των ξενοδοχείων μετά την ολοκλήρωσή τους και κατά 28% από τη λειτουργική εκμετάλλευση ή πώληση λοιπών ακινήτων (περιλαμβανομένης και της προεξόφλησης μελλοντικών εσόδων του IRC).

Η διοίκηση της εισηγμένης υποστηρίζει πως για την αξιοποίηση του ακινήτου πρόθεσή της είναι να επιδιώξει την σύναψη στρατηγικών συνεργασιών / συμφωνιών με τρίτα μέρη (ενδεικτικά κοινοπραξίες, πλειοψηφικές ή/ και μειοψηφικές συμμετοχές σε επιμέρους αναπτύξεις, παραχωρήσεις εκμετάλλευσης), με εξαίρεση την υλοποίηση των δυο εμπορικών κέντρων η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά κύριο λόγο από τον όμιλο.

Τα έργα της πρώτης πενταετίας

Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης, τμήματος του Πολεοδομικού Κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης καθώς και σε ένα σημαντικό τμήμα του Μητροπολιτικού Πάρκου, το οποίο θα συνδέει το παραλιακό μέτωπο με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

«Βασικός στρατηγικός στόχος για την πρώτη πενταετία είναι να υλοποιηθούν εγκαταστάσεις που θα δημιουργήσουν ένα ελκυστικό περιβάλλον για την ευρύτερη τοπική κοινότητα και τους επισκέπτες, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσουν την αναγνωρησιμότητα του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά στη διεθνή κοινότητα. Περαιτέρω, η επενδυτική στρατηγική στοχεύει στη δημιουργία προτύπων αστικής ανάπτυξης, ήδη από τα πρώτα χρόνια αξιοποίησης του ακινήτου», όπως επισημαίνεται.

Οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις εντός της πρώτης πενταετίας έχουν ως εξής:

· Υλοποίηση της ζώνης ανάπτυξης «Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά» στην οποία περιλαμβάνονται χρήσεις τουρισμού αναψυχής με μέγιστη εκτιμώμενη επιφάνεια δόμησης περίπου 24.600 τ.μ. τα οποία αφορούν στην κατασκευή ενός παραθαλάσσιου πολυτελούς ξενοδοχείου (5 αστέρων) 170 περίπου δωματίων. Επιπλέον σχεδιάζεται η υλοποίηση ενός ενυδρείου-κέντρου θαλασσίων ερευνών, μέγιστης εκτιμώμενης επιφάνειας περίπου 7.900 τ.μ. στο οποίο θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

· Υλοποίηση τμήματος της ζώνης ανάπτυξης «Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά» συνολικής επιφανείας 334.854,75 τ.μ. με συνολική επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 67.000 τ.μ. με χρήσεις τουρισμού – αναψυχής. Ειδικότερα προβλέπεται η αναβάθμιση της υφιστάμενης μαρίνας του Αγίου Κοσμά 308 θέσεων ελλιμενισμού, καθώς και η ανάπτυξη εμπορικού κέντρου/καταστημάτων εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ., στον χερσαίο χώρο της μαρίνας. Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη του εμπορικού κέντρου/καταστημάτων θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από την αύξηση κεφαλαίου μέσω συμμετοχής της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας που θα ιδρυθεί για το σκοπό αυτό.

· Ανέγερση παραθαλάσσιου πύργου κατοικιών σε περιοχή με χρήσεις αμιγούς κατοικίας, που γειτνιάζει με τη «Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά», με επιτρεπόμενο ύψος έως 200 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας και μέγιστη εκτιμώμενη επιφάνεια δόμησης περίπου 45.000 τ.μ. Το κτίριο αυτό θα αποτελέσει τοπόσημο της περιοχής (Landmark) (πύργος κατοικιών στη μαρίνα).

· Ανέγερση παραθαλάσσιου οικισμού κατοικιών ήπιας δόμησης (μονοκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών-διαμερισμάτων μέγιστου ύψους 11 μ.), σε περιοχή με χρήσεις αμιγούς κατοικίας, που γειτνιάζει με τη «Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά», με μέγιστη εκτιμώμενη επιφάνεια δόμησης περίπου 43.500 τ.μ.

· Τμηματική ανέγερση συγκροτημάτων κατοικιών διαφόρων τύπων (κτίρια ύψους έως 50 μ., διαμερίσματα, κ.λπ.), εκτιμώμενης δόμησης περίπου 40.000 τ.μ. εντός της Πολεοδομικής Ενότητας Α-Π1 «Γειτονιά πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας». Οι προαναφερθείσες οικιστικές αναπτύξεις εκτιμάται ότι θα ανέρχονται σε περίπου 800 κατοικίες /μονάδες.

· Ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, πλησίον της στάσης μετρό «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72 χιλ. τ.μ. (η τελική επιφάνεια θα καθοριστεί κατά τη φάση σχεδιασμού με βάση τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και συνθήκες της αγοράς). Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη εμπορικού κέντρου θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από την Αύξηση μέσω συμμετοχής της Εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρίας που θα ιδρυθεί για το σκοπό αυτό.

· Υλοποίηση ενός σημαντικού τμήματος του Μητροπολιτικού Πάρκου με χρήσεις πρασίνου, αναψυχής, ελευθέρων χώρων, αθλητισμού, πολιτισμού, κοινωφελών λειτουργιών και πρότυπων αστικών υποδομών ως προς την λειτουργία τους. Οι αναπτύξεις εντός του μητροπολιτικού πάρκου πρασίνου που προβλέπεται να υλοποιηθούν εντός της πρώτης πενταετίας είναι οι εξής:

– Αθλητικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν ενδεικτικά: ανοικτά προπονητήρια, κλειστά προπονητήρια, καθώς και κολυμβητικό συγκρότημα.

– Μετατροπή της δεξαμενής της πρώην ολυμπιακής εγκατάστασης Κανόε Καγιάκ σε υδάτινο στοιχείο, και επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων κτιρίων.

– Η αξιοποίηση του χαρακτηρισμένου ως νεότερου μνημείου κτιρίου του πρώην «Ανατολικού Αεροδρομίου Αθηνών» (κτίριο Saarinen) ως εκθεσιακού κέντρου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

– Η μετατροπή των υπόστεγων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία, σε μουσεία.

– Χώροι εστίασης/αναψυχής

-κατασκευή λοιπών έργων υποδομής όπως η ανάπλαση και διαμόρφωση αμμώδους παραλίας σε μήκος 1 χλμ., λιμενικά έργα για τον εμπλουτισμό και προστασία των παραλιών, του τουριστικού καταφυγίου και της ναυταθλητικής εγκατάστασης, ειδικά έργα πρόσχωσης για την κατασκευή ενυδρείου, έργα προστασίας της εκβολής του ρέματος Τραχώνων, νέα χάραξη γραμμής Τραμ η οποία θα συνδέει το υφιστάμενο δίκτυο επί της παραλιακής λεωφόρου με το πολεοδομικό κέντρο επί της Λ. Βουλιαγμένης δια μέσου του Μητροπολιτικού Πάρκου, έργο παράκαμψης και υπογειοποίησης τμήματος της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος (έργο που θα επιτρέψει την ενοποίηση του μητροπολιτικού πάρκου με το παραλιακό μέτωπο), έργα ανασύστασης / διευθέτησης ρεμάτων.

Προγραμματίζονται επίσης εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με σκοπό την άρδευση του Μητροπολιτικού Πάρκου και των λοιπών πράσινων κοινόχρηστων και ανοικτών χώρων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου, τα έργα προετοιμασίας του ακινήτου και οι απαιτούμενες εργοταξιακές υποδομές καθώς και κατεδαφίσεις υφιστάμενων κτιρίων, εκτεταμένο Δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων και φυσικά το δίκτυο δρόμων και δικτύων που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των εγκαταστάσεων που αναμένεται να λειτουργήσουν εντός της πρώτης πενταετίας.

Τα κεφάλαια

Οι επενδύσεις της πρώτης πενταετίας εκτιμώνται σε 1,25 δισ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εξόδων χρηματοδότησης, κ.λπ.). Εξ ’αυτών το 37% περίπου αφορά επενδύσεις σε έργα υποδομής και το Μητροπολιτικό Πάρκο για τις οποίες η Εταιρία έχει δεσμευτεί να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να υλοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους της Τροποποιητικής Σύμβασης.

Επιπλέον, θα απαιτηθούν κεφάλαια ύψους 250 εκατ. ευρώ, που αφορούν σε χρηματοοικονομικά έξοδα (η τελική εκτίμηση για το ύψος των χρηματοοικονομικών εξόδων θα διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση της συμφωνίας χρηματοδότησης), έξοδα κατά τη φάση ωρίμανσης του έργου, έξοδα marketing και εμπορικής προώθησης και λοιπά έξοδα λειτουργίας του έργου εντός της πρώτης πενταετίας.

Επιπλέον του ανωτέρω ποσού, η εταιρεία αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει: Το ποσό των 467 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο ύψος των δύο δόσεων που, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της Σύμβασης, προβλέπεται να καταβληθούν για την απόκτηση των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. εντός της πρώτης πενταετίας.

Συνολικά, το ύψος των κεφαλαίων τα οποία θα επενδύσει ο όμιλος μέσα στην πρώτη πενταετία, συμπεριλαμβανομένων των δύο πρώτων δόσεων για την καταβολή του Τιμήματος ύψους 467 εκατ., ανέρχεται σε περίπου 2 δισ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να καλυφθεί από συνδυασμό κεφαλαίων και ειδικότερα μέσω:

i) μέρους της παρούσας Αύξησης (€600 εκατ.),

ii) τραπεζικού δανεισμού (περίπου €850 εκατ.), για τον οποίο οι βασικοί επιχειρηματικοί όροι χρηματοδότησης είναι καταρχήν συμφωνημένοι υπό μορφή τελικών σχεδίων με τις δανείστριες τράπεζες «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» και «Τράπεζα Πειραιώς»,

iii) μέρους εκτιμώμενων εσόδων του έργου εντός της πρώτης πενταετίας (περίπου €400 εκατ.) τα οποία θα προέλθουν κυρίως από προπωλήσεις και πωλήσεις κατοικιών, εκμετάλλευση εμπορικών αναπτύξεων, ενοικίαση του γηπέδου που θα αφορά τον όποιο κάτοχο και λειτουργό του IRC καθώς και

iv) από μέρος έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου με δημόσια προσφορά (περίπου €150 εκατ.). Οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση των ανωτέρω αναφερόμενων επενδύσεων θα λαμβάνουν πάντα υπόψη και το ενδεχόμενο σύναψης στρατηγικών συνεργασιών / συμφωνιών με τρίτα μέρη, όπως αυτές μνημονεύονται στην παρούσα ενότητα.

Η χρηματοδότηση του Φ.Π.Α. ύψους έως €303 εκατ. αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής χρηματοδοτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες.

Οι όροι του τραπεζικού δανείου

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, μέρος του ύψους των κεφαλαίων τα οποία θα επενδύσει ο Όμιλος μέσα στην πρώτη πενταετία για την αξιοποίηση του Ακινήτου αναμένεται να καλυφθεί μέσω τραπεζικού δανεισμού, οι βασικοί επιχειρηματικοί όροι του οποίου αναμένεται να περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα κατωτέρω.

Συγκεκριμένα, η Lamda, έχει καταρχήν συμφωνήσει υπό μορφή τελικών, μη υπογεγραμμένων, σχεδίων με τις τράπεζες «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» και «Τράπεζα Πειραιώς» τους βασικούς επιχειρηματικούς όρους, οι οποίοι προβλέπουν ότι ο εν λόγω τραπεζικός δανεισμός θα αφορά στα κάτωθι:

(α) τη χρηματοδότηση για την αξιοποίηση του Ακινήτου κατά την πρώτη πενταετία (Φάση Α), που θα περιλαμβάνει κυρίως την ενίσχυση της παραλιακής ζώνης, την ανάπτυξη συγκροτημάτων κατοικιών, εμπορικών χρήσεων και των σχετικών υποδομών, καθώς και τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ, με την έκδοση από την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. ομολογιακού δανείου ύψους έως €546 εκατ. (επιπλέον ποσού έως €231 εκατ. για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ), διάρκειας έως τη συμπλήρωση 10 ετών από την Ημερομηνία Μεταβίβασης,

(β) τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου (Mall) στη Λ. Βουλιαγμένης, καθώς και τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ, με την έκδοση από εταιρία ειδικού σκοπού ελεγχόμενη από τη Lamda Development ομολογιακού δανείου ύψους έως €237 εκατ. (επιπλέον ποσού έως €53 εκατ. για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ), διάρκειας έως τη συμπλήρωση 4 ετών από την πρώτη εκταμίευση (με δυνατότητα της εκδότριας εταιρίας για παράταση για περαιτέρω 7 έτη, ήτοι συνολικά για 11 έτη από την πρώτη εκταμίευση) (η «Χρηματοδότηση Mall Βουλιαγμένης»),

(γ) τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου (Mall) στο χερσαίο χώρο της μαρίνας Αγ. Κοσμά, καθώς και τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ, με την έκδοση από εταιρία ειδικού σκοπού ελεγχόμενη από τη Lamda Development ομολογιακού δανείου ύψους έως €96 εκατ. (επιπλέον ποσού έως €19 εκατ. για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ), διάρκειας ομοίως όπως προβλέπεται για τη Χρηματοδότηση Mall Βουλιαγμένης (η «Χρηματοδότηση Mall Mαρίνας» και από κοινού με τις χρηματοδοτήσεις που αναφέρονται υπό (α) και (β) ανωτέρω, οι «Χρηματοδοτήσεις»).

Σημειώνεται ότι το επιτόκιο όλων των χρηματοδοτήσεων θα είναι κυμαινόμενο και το προβλεπόμενο περιθώριο θα είναι σύμφωνα με τους όρους της αγοράς. Στο πλαίσιο των Χρηματοδοτήσεων, οι οποίες προβλέπεται να διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, και προς εξασφάλιση της αποπληρωμής τους, προβλέπεται η παροχή εξασφαλιστικών δικαιωμάτων, τα οποία είναι συνήθη σε τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις (project finance) όπως ενδεικτικά, η σύσταση υποθήκης σε ή/και η κατά περίπτωση ενεχυρίαση των δικαιωμάτων επιφανείας τμήματος των ακινήτων της ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε. τα οποία σχεδιάζεται να αναπτυχθούν, η ενεχυρίαση των μετοχών του εκδότη του δανείου, η ενεχυρίαση μέρους των απαιτήσεων και πηγών εσόδων από την εκμετάλλευση του έργου, καθώς και των απαιτήσεων από τη σύμβαση της 14.11.2014.

Επίσης σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη χρηματοδότηση φάσης Α, θα προβλέπεται συγκεκριμένος μηχανισμός χρήσης των προσόδων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και, μεταξύ άλλων, μέρος αυτών θα χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του έργου.

Αναφορικά με όλες τις χρηματοδοτήσεις, σημειώνεται ότι θα προβλέπονται και περιορισμοί στη διανομή μερίσματος από την εκδότρια εταιρία εκάστου δανείου (περιλαμβανομένης της υποχρεώσης τήρησης ορισμένων χρηματοοικονομικών δεικτών).

Στα πλαίσια της χρηματοδότησης Φάσης Α προβλέπεται η έκδοση εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ. ευρώ, προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Lamda για την κάλυψη τυχόν υπερβάσεων του προϋπολογισμένου κόστους του έργου, καθώς και την κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Έργου.

Η τελική αξιοποίηση του ακινήτου εντός της πρώτης πενταετίας και οι σχεδιαζόμενες από τον όμιλο επενδύσεις, που εντάσσονται σε αυτήν δύναται να διαφοροποιούνται από τα ανωτέρω, αφού ληφθούν υπόψη οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.

Οπως εκτιμά η διοίκηση, η συνολική αξία που θα δημιουργηθεί από τις επενδύσεις της πρώτης πενταετίας εκτιμάται ότι θα προέλθει κατά 43% από πωλήσεις κατοικιών, κατά 35% από την αποτίμηση των δύο εμπορικών κέντρων μετά την ολοκλήρωση και τη λειτουργία τους, κατά 10% από την προεξόφληση μελλοντικών εσόδων από την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει το IRC και κατά 12% από τη λειτουργική εκμετάλλευση ή πώληση λοιπών ακινήτων.

Που πάνε τα κεφάλαια της αύξησης

Ειδικά για τη διάθεση των κεφαλαίων της αύξησης, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια που θα προέλθουν από την αύξηση ύψους έως 650 εκατ. ευρώ, αφαιρουμένων των δαπανών της παρούσας έκδοσης ύψους 10 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και της ρευστότητας της εταιρίας με σκοπό την απόκτηση του 100% των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική σύμβαση (από τις 14.11.2014) μεταξύ: α) του ΤΑΙΠΕΔ β) της HELLINIKON GLOBAL I S.A., γ) της εταιρίας (ως εγγυητή της HELLINIKON GLOBAL I S.A.) και του Ελληνικού Δημοσίου, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου και της από 19.07.2016 τροποποιητικής αυτής σύμβασης.

Ειδικότερα, η εν λόγω επένδυση αφορά στην απόκτηση από την ως άνω θυγατρική της εταιρείας, του 100% των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 915 εκατ. ευρώ και την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά σύμφωνα με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης που έχει εγκριθεί με το από 28.2/01.03.2018 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 35ΑΑΠ).

Τα συνολικά καθαρά κεφάλαια που θα προέλθουν από την αύξηση θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως και με την κατωτέρω προτεραιότητα ανεξαρτήτως πλήρους ή μερικής κάλυψης:

1. ποσό 467 εκατ. ευρώ θα διατεθεί άμεσα για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της HELLINIKON GLOBAL I S.A. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από αυτή για την καταβολή ως αγοραστή των δύο πρώτων δόσεων του τιμήματος αγοραπωλησίας μετοχών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης και της ως άνω τροποποιητικής σύμβασης, ήτοι ποσό 300 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της πρώτης δόσης κατά την ημερομηνία μεταβίβασης και ποσό 167 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της δεύτερης δόσης κατά τη δεύτερη επέτειο από την ημερομηνία μεταβίβασης, υπό την προϋπόθεση ότι έως τότε θα έχουν εκδοθεί άδειες δόμησης για όλα τα κτίρια – τοπόσημα,

2. ποσό 133 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης με σκοπό την ανάπτυξη δυο εμπορικών κέντρων εντός του ακινήτου μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας που θα ιδρυθεί για το σκοπό αυτό και

3. ποσό 40 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

(πηγή)