Με την έναρξη υποδοχής σχετικών αιτήσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ, εγκαινιάζεται σήμερα η εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering) στη χώρα μας. Έτσι, μπορούν πλέον να υποβληθούν στον Διαχειριστή του δικτύου διανομής αιτήσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων που αξιοποιούν το virtual net metering και προορίζονται για σύνδεση στη χαμηλή ή στη μέση τάση και οπουδήποτε στην Ελλάδα, δηλαδή τόσο στο διασυνδεδεμένο δίκτυο όσο και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Στο πλαίσιο του virtual net metering, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να συμψηφίζεται με το ρεύμα που καταναλώνεται σε διαφορετικό μετρητή. Επομένως, για παράδειγμα, το ρεύμα από το φωτοβολταϊκό σε μία αγροτική έκταση να συμψηφίζεται με την κατανάλωση του ίδιου γεωργού του στο θερμοκήπιό του. Αντίθετα, στην περίπτωση του «απλού» ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), η παραγωγή και η κατανάλωση πρέπει να γίνονται στο ίδιο «ρολόι». Σε πρώτη φάση, το μέτρο αφορά αγρότες και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς ή σκοπούς δημόσιου ενδιαφέροντος. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωργών αναμένεται να υπάρξει σημαντικό ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του ενεργειακού τους κόστους.

Την ίδια στιγμή το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων αναπτύσσει ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε δημοτικές εγκαταστάσεις ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού, αλλά και γενικότερα σε εγκαταστάσεις ΝΠΔΔ (όπως πανεπιστήμια και νοσοκομεία), μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων με εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (KAΠE). Σύμφωνα με την προγραμματική συμφωνία που υπέγραψαν χθες οι δύο φορείς, το Ταμείο αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών σταθμών. Αντίστοιχα, το ΚΑΠΕ θα παράσχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη του προγράμματος, την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων, καθώς και τη μέτρηση και επαλήθευση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της απόδοσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Στην 25ετή διάρκεια «ζωής» που έχει ένα τέτοιο σύστημα, το όφελος από την εξοικονόμηση μπορεί και να ξεπεράσει το 35%, συνυπολογίζοντας το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών, αλλά και την εξυπηρέτηση πιθανού δανείου.

(πηγή)