φωτοβολταϊκά

//Tag:φωτοβολταϊκά
3 05, 2017

Επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

2017-05-03T10:48:07+03:00 May 3rd, 2017|

Το νέο θεσμικό πλαίσιο καθιστά εφικτές και ρεαλιστικές νέες επενδύσεις της τάξης του 1 δις € στα φωτοβολταϊκά ως το 2020. Οι επενδύσεις αυτές μπορούν να δημιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

30 03, 2017

Παρουσίαση: το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ

2017-03-30T11:16:57+03:00 March 30th, 2017|

Με το παρόν επιχειρείται μία συνοπτική παρουσίαση του ισχύοντος ελληνικού θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (στο εξής ΑΠΕ) με ειδική μνεία στους πλέον πρόσφατους νόμους. Έμφαση δίνεται στην αλληλουχία των φάσεων που λαμβάνουν χώρα για τη χορήγηση των αδειών οι οποίες προβλέπονται εκ του νόμου για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός έργου ΑΠΕ.

3 02, 2017

Κομισιόν: Η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ δημιουργεί αισιοδοξία για τους στόχους για το 2020

2017-02-03T11:48:08+03:00 February 3rd, 2017|

Το αυξανόμενο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ενέργειας στην [...]